جواب تمرین استاد ارونقی

واسه اینکه یه مثال از  ADT و AADT بزنید

کافیست از ماه فروردین تا اسفندحجم وسایل نقلیه را در 1 ماه به طور فرضی مثال بزنید

مانند:

فروردین= 435000

.تا

.اسفند =300000

سپس این اعداد را با هم جمع کرده که مجموع آن میشود حجم کل مثلا 2800000 وسیله نقلیه در سال

حال برای بدست آوردن ADT اعداد فرضی را بر روزهای ماه تقسیم کنید

مثلا 435000/31

از ماه فروردین تا ماه شهریور هرکدام بر 31 روز - از ماه مهر تا ماه بهمن هر ماه بر 30 روز و اسفند را بر 29 روز تقسیم میکنیم تک تک اعداد بدست آمده میشوند ADT ما

و در نهایت AADT از تقسیم حجم کل یعنی 2800000 وسیله نقلیه بر 365 میشود جواب ما یعنی AADT

فهمیدین دوستان؟ متفکر

/ 3 نظر / 10 بازدید
سحر

like [تایید]

بی نام

نماینده خیلی باحالی