اطلاعیه مهم امور آموزش و مالی

    »  اطلاعیه مهم آموزش و امور مالی

 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که نسبت به تسویه مالی ترم جاری خود ( شامل واریز شهریه سهم مرکز و فیش حق نظارت دانشگاه جامع ) اقدام نکرده اند می رساند آخرین مهلت برای مراجعه به امور مالی روز سه شنبه 16 خردادماه   می باشد. دانشجویانی که تا تاریخ اعلام شده برای مشخص کردن وضعیت مالی خود مراجعه نداشته باشند اجازه شرکت در امتحانات پایان نیمسال را نداشته و کارت امتحان برایشان صادر نخواهد شد.

                                                                                                          آموزش – امور مالی 7/3/91

/ 0 نظر / 3 بازدید