شعر نو

شاید فردا در چهار راه بعدی منتظرمان باشد

یا سر میدانهایی که مجسمه هایش هم خوشبخت تر از مورچگان این شهراند

ایست توقف نکن اینجا جایی برای ایستادن نیست

روبروی هر ویترین بچه هایی پا برهنه روی انگشتان دستشان راه میروند

و گاهی سینه خیز تا میدان

خط اول شاید همین چراغ قرمز باشد

                                                                                          

مریم شرافتی

/ 0 نظر / 4 بازدید