ایتالیای قهرمان

به امید قهرمانی تیم ایتالیای خودم که اسپانیا با اون همه ادعاشو سوسک کردبزن به افتخارشتشویق

/ 3 نظر / 4 بازدید
ایمان

موافقم باهات[تایید]

محمدامین

باشه نظر همه محترم ولی یه پای فینال هـــــلــــــنــــــــدِ هر کی شک داره واقعاَ که ... !!!!!!!!!!!

احسان محمدی

داداش هلند که ته جدول قرار داره[قهقهه]