نسل جدید نرم افزارهای مشهور Getram و AIMSUN NG 5

 (نسل جدید نرم افزارهای مشهور Getram و AIMSUN NG 5)

نرم‌افزار یکپارچه مدل‌سازی سیستم‌های ترافیکی و حمل و نقل

 • Aimsun 6 تنها نرم‌افزار موجود در بازار است که در سه سطح، مدل‌های حمل و نقل زیر را در قالب یک نرم‌افزار واحد ارائه می‌دهد: ابزار تخصیص ترافیک استاتیک، شبیه‌ساز جدید مزوسکوپیک و بهترین نرم‌افزار شبیه‌سازی میکروسکوپیک حال حاضر در دنیا.

 • Aimsun دارای ریشه و پشتوانه قوی دانشگاهی، بازرگانی و فنی می‌باشد. توسعه آن در طول 20 سال تحقیق و توسعه، ده‌ها مقاله علمی و باز‌خوردی که از صدها کاربر که پروژه‌های مختلفی را در دنیای واقعی انجام می‌دهند، صورت گرفته است.

 • Aimsun  انتخابی ایده‌آل برای کاربردهایی با هر سایز و پیچیدگی می‌باشد که به عنوان مثال می‌توان بهینه نمودن عوارضی در ترمینال بار توکیو به منظور بهره‌برداری بهتر به صورت Online و یا کنترل چراغ‌های راهنمایی کل کمربندی مادرید و مدل‌سازی شبکه معابر و حمل و نقل معابر عمومی شهر مکة مکرمه را نام برد.

 • تواناییAimsun  در ترکیب نمودن رویکرد‌های استاتیک و دینامیک در یک محیط واحد، ویژگی منحصر به فردی  می‌باشد. کارایی و توانمندی عالی آن این امکان را بوجود آورده است تا مدلهای دینامیکی اکثر شهرهای بزرگ دنیا را با آن توسعه دهند. واسط کاربری مستقیم، اجرای منطقی، سادگی کالیبراسیون و مجموعه چشمگیری از خروجی‌ها و گزارشات نرم‌افزار منجر به کاهش زمان پروژه‌ها می‌گردد.

 • Aimsun مجموعه بسیار کاملی از Interfaceها و واسط‌ها را دارد و با سایر نرم‌افزارهای مشهور مدل‌سازی تقاضا، بهینه نمودن برنامه چراغ‌ها و ابزارهای کنترل چراغ به صورت تطبیقی می‌تواند تبادل اطلاعات نماید.

 • در خصوص محلی  نمودن نرم‌‌افزار با لحاظ نمودن ویژگی‌ها، رفتارها و فرهنگ‌های مختلف ترافیک در نقاط مختلف دنیا و همچنین بکارگیری آن در پروژه‌های مدیریت Online ترافیک، Aimsun دارای  ابزارهای ویژه با سطح انعطاف‌پذیری بالایی را از زبان برنامه‌نویسی با زبان python و C++ تا ارتباط با سیستم کنترل SCATS و امکان دسترسی به جزئیات اطلاعات و تحلیل و پردازش آنها و طراحی سیستم‌های کنترل خارجی را ارائه می‌دهد.

مجموعه کاربردها:

     صدها کاربر نرم‌افزار در سازمان‌های دولتی، شرکت‌های مشاوره و دانشگاه‌ها در 45 کشور دنیا زیر‌ساختار‌های جاده‌ای و حمل و نقل را در دنیا بهبود می‌دهند. این موارد عبارتند از :

 • تجزیه و تحلیل تأثیر طرحهای زیر‌ساختی از قبیل احداث تقاطعات غیر همسطح، تونل ها، میادین و ...

 • مطالعات محیطی

 • مطالعات هزینه جاده‌ای و عوارضی و همچنین نواحی کنترل ترافیک مانند طرح زوج و فرد و محدوده های ممنوعه

 • مطالعات Impact Study

 • تعیین ظرفیت پارکینگ مورد نیاز و نحوه دسترسی آن به معابر

 • بهینه نمودن برنامة کنترل چراغ‌ها

 • مدیریت ترافیک شهری و بین ‌شهری

 • طراحی شبکة معابر و سیستم پشتیبانی برای مدیریت حمل و نقل عمومی

 • تجزیه و تحلیل ایمنی

 • ارزیابی سیستم‌های ITS

 • توسعه مدلها و الگوریتم‌های حمل و نقل جدید

 • و بسیار از کاربردهای دیگر

یکپارچگی واقعی

     جدا از دفاع از این موضوع که ویژگی‌ منحصر به‌فرد رویکرد مدل‌سازی Aimsun از سایر نرم‌افزارها بهتر و یا در همان سطح رضایتمندی می‌باشد، دغدغه  TSS در توسعه نرم افزار Aimsun دو سوال مهم زیر است:

 1. بهترین بهره‌برداری از یک مدل چیست؟

 2. چگونه مدلهای مختلف می‌توانند در یک قالب هماهنگ در یک چارچوب مشترک قرار داشته باشند که منجر به آزادی کاربران از بکارگیری اهرمهای مصنوعی در خصوص حل مسائل مختلف گردد؟

     همگام با این فلسفه،  Aimsun 6دارای مجموعه کاملی در خصوص مدل‌سازی ماکرو، مزو و میکرو با قویترین سطح یکپارچگی در بازار می‌باشد. به عبارت دیگر یکپارچگی برای TSS به معنی: یک نرم‌افزار کاربردی واحد، یک پایگاه اطلاعاتی اجزای مدل و اطلاعات پشتیبانی و یک فایل مدل می‌باشد. پارامترهای میکرو، ماکرو و مزو در داخل یک دیالوگ قرار دارند.

     بنابراین تغییر از یک رویکرد مدل‌سازی به رویکرد دیگر یا استفاده از نتایج تخصیص مسیر از رویکرد دیگر، کم و بیش با یکی دو کلیک موس صورت می‌گیرد و نه تغییر "vision" و کل ساختار مدل‌ ساخته شده.

 مدلهای تکامل‌یافته و مطمئن:

     الگوریتم‌های موجود در نرم‌افزار در خصوص توسعه مدلها توسط کاربران مختلفی در سراسر جهان مورد استفاده واقع شده‌اند لذا این الگوریتم‌ها توسط کارشناسان مورد بررسی موشکافانه‌ای قرار گرفته‌اند. این مدلها وقتی انتخاب و اجرایی می‌گردند که مورد آزمایش دقیق توسط افراد مستقل قرار گیرند.

     پیش از معرفی مدلها و امکانات جدید، ارزیابی‌های گسترده از تمام آلترناتیوها صورت می‌گیرد و در این راه دغدغه ذهنی ما تنها این است: کدام شرایط دارای بهترین سازگاری در دنیای واقعی می‌باشد.

     در نهایت به عنوان بخشی از تعهد TSS به سیاست دسترسی آزاد، ما نه تنها تمامی جزئیات الگوریتم‌های خود را در کتب راهنما ارائه می‌دهیم، بلکه اجازه ایجاد تغییرات در هسته نرم‌افزار از طریق SDK به کاربران می‌دهیم.

تخصیص Static :

Aimsun      دارای مدل‌ چند کلاسة معادله کاربر (User equilibrium) می‌باشد که مسئولیت پشتیبانی و اجرای وظایف زیر را به عهده دارد:

 • تخصیص ترافیک در شبکه به صورت ماکروسکوپیک با استفاده از معادله کاربر (User Equilibrium)

 • تنظیم ماتریس مبدأ مقصد به منظور بهبود کیفیت اطلاعاتی که از Detectorها و یا سایر منابع جمع‌آوری شده است.

 • انجام "پیمایش". به عنوان مثال محاسبه خودکار ماتریس مبدأ مقصد سازگار از هر زیر مدلی از یک مدل بزرگتر.

 • ارزیابی کیفیت محل قرارگرفتن دتکتورها  و تابلوهای VMS موجود

 • پیشنهاد محل برای دتکتورهای اضافی به منظور پوشش بهتر و حداقل نمودن خطا

 شبیه‌ساز میکروسکوپیک Aimsun ، دارای بهترین مدلهای تکامل یافتة Car following و lane changing در نوع خود می‌باشند که در آزمایش‌های مستقلی که صورت گرفته است Aimsun بالاترین رتبه را در بازار رقابتی تجاری و دانشگاهی کسب نموده است.

کالیبره نمودن یک مدل در Aimsun گام بسیار مهمی می‌باشد و نیازمند روش خاصی بوده و سهم قابل توجهی از زمان پروژه را به خود اختصاص می‌دهد. لیکن فرآیند آن دارای ساختار مناسب و فارغ از هر گونه ابهام می‌باشد.

     تمامی پارامترها دارای ویژگی ادراک مستقیم و دارای معنا در دنیای واقعی بوده و مستند می‌باشند. پارامترهای کافی به منظور مدیریت هرچه بهتر تطبیق اطلاعات با اطلاعات دنیای واقعی وجود دارند اما نه به تعدادی که فرآیند کالیبراسیون را به سیکلی دشوار مبدل سازد.

     انحراف و آشفتگی در اطلاعات ورودی منجر به عدم تعادل در واکنش‌های مدل و سیستم می‌گردد. نرم‌افزار دارای ویژگی‌های منحصر به فردی در خصوص کالیبراسیون و همچنین بررسی خطاهای احتمالی موجود در شبکه می‌باشد.

از نقطه نظر یک کاربر حرفه‌ای نرم‌افزار شبیه‌ساز میکروسکوپیک Aimsun در کلاس خاص خود قرار دارد. شبیه‌ساز میکروسکوپیک ما مدلی از سنگاپور را با 10580 تقاطع، 4483 کیلومتر لاین، تقریباً بین 2 تا 3 برابر سریع‌تر از زمان واقعی شبیه‌سازی می‌نماید و در مدل دیگری از بخش مرکزی بارسلونا زمان تقاضای یک ساعته را در یک دقیقه (60 برابر زمان واقعی) اجرا می‌گردد. این واقعیات، این افسانه را که مدلهای میکروسکوپیک مقیاس پذیر نمی‌باشد را از بین می‌برد.

شبیه‌سازی مزوسکوپیک:

شبیه‌ساز جدید Aimsun مزوسکوپیک می‌باشد که این انتخاب را برای کاربرانی که می‌خواهند از مزایای مدلهای دینامیک در شبکه‌های بسیار بزرگ استفاده نمایند به ارمغان آورده است. مدلهای جدید هم‌اکنون با لحاظ نمودن تک تک خودروها و بکارگیری مدلهای ساده شده Car following و Lane changing کار می‌نمایند که این خود باعث زدوده شدن حجم وسیع کالیبراسیون در مقایسه با شبیه‌سازهای میکروسکوپیک می‌گردد. بوسیله مدل نمودن هر بخش شبکه که دارای اجزای free following و صف می‌باشد، تمرکز رویکرد مزوسکوپیک روی وقایعی خواهد بود که در شبکه رخ می‌دهد. بدین ترتیب شبیه‌سازی با سرعت بسیار بالاتری صورت می‌گیرد..

این موضوع باعث ساده شدن حجم محاسبات و بهبود کارایی بطور قابل توجهی گردیده است.

     از همه مهمتر شبیه‌ساز مزوسکوپیک در ‌ Aimsunمبتنی بر اجزای تست شده مورد استفاده در شبیه‌ساز میکروسکوپیک می‌باشد. نتیجه حاصله بر روی مدل‌های آزمایشی کسب افزایش کارایی و سرعت به میزان 450% می‌باشد که میزان خروجی‌های دو مدل روی آن بسیار نزدیک، با R2 به مقدار 0.94 می‌باشد.

 تخصیص ترافیک دینامیک:

     صرف نظر از توانایی Aimsun در تخصیص ثابت (Static) دو روش تخصیص دینامیک نیز ارائه می‌گردد که در هر دو روش مزوسکوپیک و میکروسکوپیک قابل بکارگیری است.

 • مدل discrete choice که رانندگان یک مسیر را با توجه به توابع توزیع احتمالی که می‌تواند بطور معمول یکی از روشهای Logit، C-Logit و نسبی است باشد و یا کاربر می‌تواند تابع مورد نظر خود را با ویرایشگر قدرتمند Aimsun تغییر دهد.

 • رویکرد "معادله دینامیک کاربر" که رانندگان مسیرها را براساس اصول معادله عمومی انتخاب می‌نماید، قابل بکارگیری می‌باشد.

 • کاربران می‌توانند به هنگام شبیه‌سازی، تخصیص‌های قبلی را به عنوان سابقة مسیرهای مورد استفادة گذشته استفاده نموده، استراتژی‌های مختلف مدیریت ترافیک را پیاده‌سازی نموده، کلاس‌های متنوع خودروها را با رفتارهای متفاوت در انتخاب مسیرها و خطوط ویژه برای اتوبوس‌ها و یا HOV ها تعریف نمایند.

     سادگی، منطقی و با لحاظ ویژگی‌های خاص:

     ظاهر سادة ‌Aimsun و وجود روش مبتنی بر ادراک مستقیم جهت مدل‌سازی و همچمیم وجود ابزارهای مؤثری در واسط‌های گرافیکی کاربر، طراحی گرافیکی، معماری و ... موجب تسهیل ساخت مدل در Aimsun نسبت به سایر نرم‌افزارهای رقیب و مشابه شده است. این ویژگی‌ها باعث افزایش سرعت پروژه خواهد شد. ابزاری مانند مشاهده جدول‌ها، جستجوی فیلتر شده، ویرایش اطلاعات بطور گروهی و بررسی شبکه میزان حجم کارهای تکراری و کسل کننده را به حداقل می‌رساند ویژگی‌هایی از قبیل copy/ paste ، undo/redo و hyperlink بطور استاندارد وجود دارند. لیکن  Aimsun در واقع می‌تواند جزئیات ریز‌مدلهای ترافیکی زیر را لحاظ نماید:

 • تعریف چراغ‌های راهنمایی هوشمند با تمامی استانداردها

 • تعریف برنامه چراغ با رویکرد اولویت به حمل و نقل عمومی

 • تعریف استراتژی‌های پیچیدة مدیریت ترافیک با استفاده از trigger ها و رویدادها در شبکه مانند تصادفات، سد معبر، تغییر مسیر خودروها بر اساس حجم ترافیک پیش رو و یا پیام‌های ترافیکی از طریق رادیو، VMS، کنترل حجم خودروهای ورودی یا Ramp Metering و ...

 • وارد نمودن و ویرایش اطلاعات OD

 • مدیریت سناریوها، تکرارها و اجراهای مدل شبیه‌سازی

 • تولید خروجی‌ها به صورت نمودار، انیمیشن، جدول و یا بانک اطلاعات در Access که می‌توانند از یک اجرا و یا چند اجرای شبیه‌سازی مشتق شده باشند.

     گنجینه‌ای از interface ها:

Aimsun      شما را مستقیماً به محیط پروژه می‌برد و تبادل اطلاعات با اکثر نرم‌افزارها و ابزارهای معمول مانند CAD، GIS، مدل‌های حمل و نقل، نرم‌افزارهای بهینه سازی برنامه چراغ‌ها و برنامه‌های تطبیقی، این کار را تسهیل می‌نماید.

 • CAD: پشتیبانی از فرمتهای DWG، DXF و DGN

 • GIS: دریافت و ارسال فایل‌های تصویری و ایجاد شبکه بطور خودکار

 • نرم‌افزارهای مدل‌سازی حمل و نقل : Emme (Ver 2,3) ، Contram ، Saturn،Cube ، Vissim‌Vissum ،Paramics

 • نرم‌افزارهای بهینه‌سازی چراغ‌ها: TRANSYT-7F ، TRANSYT 12 و SYNCHRO

 • نرم‌افزارهای کنترل تطبیقی: VS-Plus، UTOPIA و SCATS

 • Aimsun      می‌تواند اطلاعات تاریخچه‌ای و یا گردآوری شده توسط دتکتورها در زمان واقعی را در فرمت ASCII تبادل نموده و حتی بطور مستقیم با استفاده از ODBC به پایگاه‌های اطلاعاتی متصل شود.

    لیسانس بهره‌برداری:

Aimsun      در چهار ویرایش: Small، Standard ، Professional و Advanced عرضه می‌گردد.

     نرم‌افزار به همراه قفل سخت‌افزاری ارائه می‌گردد و دارای حالت‌های انتخابی برای ارتباط با سایر نرم‌افزارها، پشتیبانی از CPU اضافه و یا حتی دسترسی به ابزارهای برنامه‌نویسی در Aimsun را فراهم می‌سازد. در خصوص خریدهای حجمی تخفیفات ویژه قابل ارائه می‌باشد شبکه‌ای از توزیع‌کنندگان جهانی، توزیع و پشتیبانی محلی را صورت می‌دهند.

     آموزش:

     دوره‌های آموزشی استاندارد و یا ویژه براساس نیاز کاربران قابل ارائه می‌باشد. این دوره‌ها  از آموزش مقدماتی تا پیشرفته جهت برنامه‌نویسی و تحقیق روی Aimsun را شامل می‌گردد. اکثر دوره‌های اروپایی ما در محل این شرکت در بارسلونا صورت می‌پذیرد و زبان مورد استفاده انگلیسی، فرانسوی و یا اسپانیایی است. لیکن دوره‌های آموزشی در محل کاربران و به زبان محلی نیز از طریق شبکه توزیع Aimsun در ایران، استرالیا، شیلی، ژاپن و آفریقای جنوبی قابل ارائه می‌باشند.

     پشتیبانی:

     علاوه بر ارائه خدمات رایگان مرتبط با رفع اشکالات نرم‌افزار، هر کاربر تحت لیسانس بطور خودکار به شبکه پشتیبانی Aimsun بر روی شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته و با سایر کاربران دنیا می‌تواند در خصوص مسائل خود تبادل نظر نماید. همچنین خرید لیسانس تا یکسال دارای پشتیبانی و Up‌Grade رایگان نرم‌افزار (SUS) خواهد بود که می‌تواند برای سالیان آتی تمدید گردد. در انتها TSS دارای تیم مشاوره قدرتمندی می‌باشد که می‌توانند خدمات مشاوره در خصوص پروژه‌ها ترافیکی از مطالعه ،‌اسکوپ پروژه، ساخت شبکه، کالیبراسیون، تضمین کیفیت و یا حتی توسعه نرم‌افزار بر اساس نیاز کاربران و محلی نمودن آن را شامل می‌گردد.

    اطلاعات بیشتر:  

  جهت کسب اطلاعات بیشتردر خصوص نرم‌افزار، مقالات فنی، پروژه‌ها و همچنین مدل‌های نمایشی از نرم‌افزار به زبان انگلیسی به سایت www.Aimsun.com مراجعه کنید.

/ 6 نظر / 260 بازدید
پیمان

داش کارت درسته از نمرها چه خبر چابهار جات خالی پختم.[شرمنده][خداحافظ]

پیمان

داش کارت درسته از نمرها چه خبر چابهار جات خالی پختم.[شرمنده][خداحافظ]

پایگاه خبری سبد نیوز (www.s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s.com)

ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی پایگاه خبری سبد نیوز پس از ماه ها تحقیقات آکادمیک و میدانی به این نتیجه رسید که تنها در سه حوزه فرهنگ و هنر ، اقتصاد و فن آوری اطلاعات اخبار و رویدادهای گوناگون را از ده ها خبرگزاری ، روزنامه ها، سایت ، شبکه های ماهواره ای و... جمع آوری کند و در بخش ها و زیر مجموعه های تخصصی در اختیار علاقمندان بگذارد. چناچه شما نیز همچون هزاران کاربر دیگر دغدغه هایی از جنس هنری ، اقتصادی و یا آی تی دارید با ما همراه شوید و در صورت تمایل می توانید آخرین اخبار این پایگاه را در سایت و یا وبلاگ خود داشته باشید، کد اخبار سبد نیوز را از آدرس زیر در وبلاگ خود کپی کنید: http://w‌w‌w‌.s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s.c‌o‌m/links.php با تشکر پایگاه خبری سبد نیوز w‌w‌w‌.s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s.‌c‌o‌m i‌n‌f‌o‌@‌s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s‌.‌c‌o‌m

aimsun

سلام دوست عزیز من یک پیام به شورت خصوصی واستون فرستادم. یک عالمه ممنون می شم اگر جواب بدین.

فرهاد

سلام من نرم افزار aimsun رو برای فروش با قیمت پایین در اختیار دارم. مناسب برای دانشجویانی که میخوان این برنامه رو روی سیستم خودشون با امکانات full داشته باشند. اگر خواستید جهت ارتباط و سوال از طریق ایمیل اقدام کنید. موفق باشید

هادی ثمره

با سلام خدمت دوستان عزیز دوستانی که تمایل دارند برای شبیه سازی ترافیکی از نرم افزارهای Aimsun , Synchro استفاده کنند با ارسال ایمیل به بنده یا شماره تماس 09127281682خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم