یک نکته در طراحی پروژه قوسها

دوستان توجه کنید در طراحی قوس زاویه هایی که تند هستن همون زاویه زاویه قوس هست ولی زاویه باز امتدادش( یعنی مکملش) میشه زاویه روبروی قوس

یعن زاویه اولی که b+60 همون میشه و بعدی زاویه قوس مکمل 110 درجه یعنی 70 زاویه قوس میشه و آخری هم زاویه قوس همون a+45 میشه زاویه روبرو قوس اشتباه نکنید

با تشکر از اینکه به ما سر میزنیداوه

/ 1 نظر / 3 بازدید
مزینانی

سلام آقا خوبی ، داداش اگه جواب پروژه استاد غیبی رو در اوردی برام send کن. 3شماره آخر دانشجوییم 248 است