اطلاعیه جدید امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 90-91

دانشجویان ورودی 90 ( به غیر از کاردانی پودمانی ورودی آبان90 )

 کلیه دانشجویان می بایست  برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحان طبق  مراحل ذیل اقدام نمایند:

1- مراجعه به سامانه آموزشی سجاد به نشانی www.edu.uast.ac.ir قسمت برنامه هفتگی/ دریافت کارت ورود به جلسه امتحان ( از روز جمعه 19/3/91 الی یک شنبه 21/3/91 )

2- گرفتن پرینت کارت ورود به جلسه امتحان از سامانه

3- مراجعه به امور مالی با در دست داشتن  پرینت کارت ورود به جلسه امتحان از روز دوشنبه 22/3/91 الی چهارشنبه 24/3/91 برای اخذ تایید. ( دانشجویان در زمان مراجعه به امور مالی می بایست پرینت برگه انتخاب واحد نیمسال جاری که دارای مهر آموزش و امور مالی است را به همراه داشته باشد. )

4- مراجعه به آموزش برای تایید ( مهر ) کارت ورود به جلسه امتحان ( از روز دوشنبه 22/3/91 الی چهارشنبه 24/3/91 )

 

نکات قابل توجه :

1- دانشجو قبل از مراجعه به قسمت برنامه هفتگی برای گرفتن کارت ورود به جلسه امتحان می بایست نسبت به بارگذاری عکس خود در سامانه اقدام کرده باشد در غیر این صورت سیستم اجازه پرینت کارت را نخواهد داد .

2- کارت ورود به جلسه امتحان می بایست مهمور به مهر تاییدیه آموزش و امور مالی باشد.

3- عواقب عدم مراجعه در تاریخ های اعلام شده جهت دریافت کارت بر عهده دانشجو می باشد.

4- روز و ساعت هر امتحان بر اساس مندرجات کارت ورود به جلسه امتحان می باشد .

5- دانشجویان موظفند نیم ساعت قبل از شروع امتحان در مرکز حضور یابند ،  بدیهی است که امتحانات رأس ساعت مقرر شروع خواهد شد و از ورود با تأخیر دانشجویان به جلسه امتحان جلوگیری به عمل خواهد آمد.

/ 0 نظر / 4 بازدید