معمایی از انشتین

 

پاسخ:

ماهی نزد آلمانی است 83درصد از دانشمندان جهان جواب رو همین دادند.....

این سوال در موضوع جغرافیایی است که منظور پنج کشوری میباشد که همگی در پیرامون دریایی بنام دریای شمال(North sea) واقع شده اند که مسئله رنگی نیز مربوط به رنگ اصلی است که در پرچمشان بکار رفته نه رنگ زمینه(background) چون آن همان مربوط به رنگ خانه ها میباشد و موضوع حیوانات نیز مربوط به همان سمبلها و نشانهای ملی است و چنانچه آغاز شمارش این پنج کشور را به ترتیب گردش عقربهای ساعت از نروژ شروع کنیم نروژ میشود اولین خانه و بعد سوئد و بعد دانمارک که میشود همسایه وسطی که میتوان با در نظر گرفتن شکل جغرافیای آن که از دو بخش تشکیل شده که بخشی که پایتخت آن کپنهاک واقع است بصورت جزیره و منفک از خشکی میباشد که تشابه ای به همان ماهی داشته که در طرح سوال بدان اشاره گردیده و قسمت اعظم آن همان قسمتی است که با شمال آلمان هم مرز است و بعد انگلیس که بفاصله آبی بیشتری در آن سوی واقع است. امیدوارم مرا اگر اشتباه گفته ام ببخشید چون این موضوع تخیلی نبوده و میتوانید سری به نقشه های جغرافیایی و پرچم و سمبل و نشانهای ملی آنان نگاهی بیاندازید .

/ 2 نظر / 10 بازدید
احسان محمدی

محمد فکنم خونه علی خوشقدم باشه ماهی چون همه این سیگارارو کشیده[خنده]

شریفات

آقا پیچوندی ما رو ؟ ما که آی کیومون زیر صفره