خبر جدید

دوستان عزیز بانک تجارت دانشگاه افتتاح شد

/ 2 نظر / 4 بازدید
پیمان

داداش خوب بود ولی خیلی دیر فهمیدی.[شکست]

احسان محمدی

پیمان چورمنگ تو خودت از کجا مگه فهمیدی؟ نکنه هنوز میری دنبال گوشیت تو چمنا میگردی که فهمیدی؟[قهقهه]