دریافت فایل درس مدیریت و مطالعات آقای مزینانی و آقای عظیما

درس مطالعات حمل و نقل حمید مزینانی با عنوان طرح هادی و جامع به آدرس زیر:

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=7565dd5ee21886be3139d1fbdf2b8642

ارائه درس مدیریت حمل و نقل حمید مزینانی با عنوان معاونت حمل و نقل و ترافیک:

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=affc52c2f48dec9ab46764edfa910b4d

ارائه درس آقای عظیما درس مدیریت با عنوان مدیریت سیستم تاکسیرانی آدرس زیر:

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=f1718b54cdf5aad7adcfdf38e2e5daae

 

/ 0 نظر / 33 بازدید