اخرین اخطار به جعفر

بچه ها دقت کردین جعفر داره خیلی تند میره!

واسه همه شعر ساخت جز خودش

حالا من یه مسابقه میذارم هر کی قشنگترین شعر رو تو قسمت نظرات همین قسمت در وصف جعفر سرود جایزه میگیرد

مبلغ جایزه:$2000000

فتوا: هرگونه شعر جز اهانت به شخص جعفر ازاد و حلال میباشدخنده

با تشکرچشمک

 

/ 7 نظر / 4 بازدید
G.J

برو احسان که اینجا خبطه کردی مر این اندیشه را بی ربط کردی ولی من جان احسان غیر آنم که نامردی کنم با دوستانم اگر این تیتر رو عوض نکنی تمامی سروده ها را در وصف جمالت جنابتان حواله روحتان نمایم و یک وبلاگ مخصوص شعر های سروده خودم در وصف تو می ذارم

محمد امین صلاحی

الا ای جعفر شیرین بیانم شنو اکنون درد دل دوستانم. شد نصیبم دوستی کز آدمیت دور بود دائم از دیدار رویش خاطرم رنجور بود تیپ او همچو الاقش درب و داغان می نمود آخر هفته همیشه اعمال قانون می نمود من که دانم از کنون در پی جبران می روی کفش پوش جانا سعی کن با دمپایی نروی

G.J

به علت گفتن یک مثنوی بلند هر که می خواهد جواب اینجانب را بخواند به بنده حقیر میل بزند یا زنگ بزند برایش بفرستم اگه نخونی از دست دادی gj.ghoroubi@yahoo.com 09124101581

G.J

برای اینجا گلچین ابیاتش و میزارم به او که می نویسد با شهامت که ما دوریم از آدمیت به او که می نویسد: رنجور گشتم به دیدار تو، من مجبور گشتیم به او که می کند، تشبیه تیپم به قاطر، جان احسان من همینم به او که می نویسد: درب داغون نکن اینقدر، اعمال قانون *** بباید گفت تو را به به، چه گفتی نمی رم من پی جبران مفتی مفتی نمی گویم چاخان از خود بگویی که حتی معنی اش را خود نجویی(ندانی) نمی خواهم که دفتر را گشایم نثار روح تو شعری سرایم نمی خواهم کنم اینقدر گلایه بسازم از تو یک توپ دولایه *** خودت دانی که من شیر دلیرم ولی جان شما من غیر اینم کنم دوستان را اندر سیه چال یا که اعمال قانون یا کنم چال بگویم صاف و پاک و پوست کنده تو می ترسی فقط از ریش بنده چرا احسان که یک بی ریش باشد تو را فی الفور قوم و خویش باشد تو هم چون او ادعا داری لیبرالی سر این است کاریکاتور بر می داری بکردید جنبه ها را یک بهانه تمام کاریکاتور ها رو برداشتید شبانه خدایی من دگر ساکت نشینم من اینها جمله از چشم توبینم دگر احسان هم کر خر توست تمام حقه ها زیر سر توست و الا آخر

محمد امین صلاحی

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند آن که دارد ریش و پشم , مرد نبود مردی بر اصل و نصب , ریشه بود ای که همچو روبه هان باشی دغل راست گویی عکس خود را کن نظر نه خدایی می کنی تو ادعا که تو هستی آدمی پاک , با صفا ما را پر خم و پر پیچ می کنی عکس خود را اتو کشیده می کنی ما که از هیچ کس نداری هیچ باک گر چه باشد با ریش یا دهانی چاک چاک صاف و پاک و ترتمیز , بهتر از این گفته ایم جانا نمی خواهیم , همین

G.J

ما نگویم ریش و پشم مردی بود آنکه بی ریشم بود مرد نی بود [زدی بازم صلاحی حرف مفتی] [بازم حرف درشت و گنده گفتی؟] آخر کجا مردی بود اصل و نصب این چنین کردی مردی را طلب چرا هر جا سخن آید تو آیی تو خود را هم پدر سالار دانی نصیحت می کنی چند مرا هم می دهی پند نمی دانی چه می گویی خدایی ز این است می کنی با ما جدایی من خدایی ادعایی کرده ام؟ حرف مفتی وگلفتی گفته ام؟ تو سند داری بیا رو کن عزیز اینقدر بر حالم هم کرم مریز من به جان تو نکردم ادعا گر نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها (یعنی ما که ادعا نکردیم ولی وقتی شما اینجوری میگی یعنی یه چیزایی باید باشه)

اخسان محمدی

وبلاگ زدم همه شوند با یکدگر دوست ندانستم ز همدیگر کنند پوست برو جعفر نکن مظلوم نمایی ها زگور تو بلند شد این ماجراها تو گیر دادی به من ز پس محسن ز صلاحی ها و شاهماری ها برو جعفر نکن مظلوم نمایی زگور تو بلند شد این ماجراها ولی بازهم میگویم ای جعفر تو میمانی همچنان در قلبها[قلب]